Saturday, October 10, 2015

Crochet leaves


You never know when you'll need a leaf crochet pattern, so I'm happy to share mine with you. A pretty little leaf, really quick to make. Make green ones or autumn leaves or maybe in all colors of the rainbow.

Pattern in Swedish >>MATERIAL


I have used small amounts of different yarn for each leaf. I have tried Scheepjeswol Stonewashed, Scheepjeswol Cotton 8, Drops Baby Alpaca, Drops Muskat and DMC Pearl Cotton 8. All of them works fine! There sizes vary from 2-5 cm long.


US CROCHET TERMS


st - stitch
sl st - slip stitch
ch - chain
sc - single crochet
hdc - half double crochet
dc - double crochet
tr - treble crochetDESCRIPTION


Start by making 9 ch.

Round 1:
Start in 2:nd ch from hook. 1 sc, 1 hdc, 1 dc ,1dc, 1 tr, 1 dc , 1dc, 4 sc in last ch, turn around.
Crochet mirrored on the way back i.e: 1 dc, 1 dc, 1 tr, 1 dc , 1dc , 1 hdc, 1 sc. 1 sl st in last ch.

Round 2:
1 sc in each of the following 9 st, ch 2 and sl st in 2:nd ch from hook, sc in the next 9 st, sl st in the last sl st from round 1.

Stalk:
ch 4, slst in 2:nd ch from hook, 2 sl st, finish 1 sl st in the last sl st of round 2

Fasten ends.
If you've got questions, or find any errors in this pattern, please tell me!
It would be very nice to see your leaves, so please tag images with #intheyarngarden or feel free to leave a comment with a link to your picture.  :)

Happy crocheting!In the Yarn Garden 2015. All rights reserved. 
This is a free pattern designed by In the Yarn Garden, you can share it but not sell it. 
You can sell items made from this pattern, please credit In the Yarn Garden as designer.

Virkade löv


Du vet aldrig när du kan behöva ett virkmönster av ett litet löv. Här är mitt mönster av ett vanligt litet löv. Gör gröna löv eller höstlöv eller varför inte löv i alla regnbågens färger.


Pattern in English >>


MATERIAL


Jag har använt små mångder av olika garner för varje löv. Jag har testat Scheepjeswol Stonewashed, Scheepjeswol Cotton 8, Drops Baby Alpaca, Drops Muskat och DMC Perle Cotton 8. Alla fungerar lika bra! Lövens storlekar varierar mellan 2-5 cm på längden.

FÖRKORTNINGAR


m - maska
sm - smygmaska
lm - luftmaska
fm - fast maska
hst - halvstolpe
st - stolpe
dst- dubbelstolpe


BESKRIVNING


Virka 9 lm och vänd.

Varv 1:
Börja i 2:a lm från nålen. 1 fm, 1 hst, 1 st, 1 st, 1 dst, 1 st , 1 st, 4 fm i sista lm och vänd igen.
Virka spegelvänt tillbaka dvs: 1 st, 1 st, 1 dst, 1 st, 1 st, 1 hst, 1 fm. 1 sm i sista lm.

Varv 2:
1 fm i varje av följande 9 m, 2 lm, 1 sm i 2:a lm från nålen, 1 fm i varje av följande 9 m, 1 sm i sista sm från varv 1.

Stjälk:
Gör 4 lm, 1 sm i 2:a lm från nålen, 2 sm, avlsuta med 1 sm i sista sm från varv 2.

Ta av garnet, dra igenom och fäst trådarna.
Om du har frågor eller hittar några fel i mönstret så säg gärna till!
Det skulle vara väldigt roligt att se era löv, så tagga gärna upplagda bilder med #intheyarngarden eller lämna en kommentar med en länk dit du postar bilder på löven :)

Virka lugnt!In the Yarn Garden 2015. All rights reserved. 
This is a free pattern designed by In the Yarn Garden, you can share it but not sell it. 
You can sell items made from this pattern, please credit In the Yarn Garden as designer.

Monday, October 5, 2015